BRANDSKYDD 

Vi hjälper er med ert brandskydd


SWESAB erbjuder bl.a. den utbildning och dokumentation som krävs enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Vi vänder oss till såväl företag som kommuner och andra organisationer, och kan åta oss såväl engångsuppdrag som teckna avtal för återkommande kontroller eller utbildning.


Låt oss ta hand om det systematiska brandskyddsarbete med god dokumentation, kontakta oss för mer information.

 

Läs mer om utbildningar här!

 

Kontakta oss för mer information!Uthyrning

I samband med evenemang kan ni hyra brandsläckare, brandvakter m.m. av oss. Vi har personal som är utbildad i heta arbeten, brandskyddskontrollant samt utrymningsledare.Läs gärna mer här

Lagen om skydd mot olyckor

Mer om brandskydd i offentlig lokal