EVENEMANG 

Vi levererar säkerhet till olika sorters evenemang


SWESAB levererar säkerhet till ett antal evenemang av skiftande storlek och karaktär i företrädesvis Västra Götaland. Främst är det till företagskunder vid personalfester/kickoff, men även till konserter, mässor och dylikt.SWESAB levererar här olika nivåer av säkerhetslösningar. Vi tillhandahåller även personal till större artister med behov av säkerhetsrådgivning under turnéer inom Sverige. Vår styrka är vår stora erfarenhet av att verka utan uppmärksamhet från omgivningen. Är det någonting som ni funderar över kring ert nästa evenemang som berör säkerhet så kontakta oss.


Vi kan bl.a. hjälpa till med:

Planering


Ledning

Inför ett evenemang finns det flera säkerhetsaspekter att ta hänsyn till och planera för. Vi hjälper dig med all säkerhetsrelaterad planering som t.ex. riskanalyser, ansökan till polismyndighet, bedömning av eventuellt behov av publikvärdar, brandvakter, sjukvårdare m.m.


Vid större events och arrangemang tillhandahåller vi kvalificerad personal som tillsammans med polisens insatschef leder säkerhetsarbetet under hela evenemanget för att förebygga och hantera eventuella incidenter.
Juridik


Utbildning

Vi hjälper till med ansökningar för olika evenemang, kommer med råd och kan agera som ombud åt er.


Vi tillhandahåller även utbildning i ordnings- och säkerhetsjuridik.
Uthyrning


Roddning

Uthyrning av stängsel och belysning
Vi har även möjlighet att erbjuda personal som bärhjälp och roddning inför evenemanget om så önskas.