JURIDIK 

Vi har bred överblick och stor erfarenhet av de regleringar som finns.

Att arrangera ett evenemang eller tillställning kräver ofta tillstånd och det är den som är arrangör som är ansvarig. Olika områden som t.ex. ordningslagstiftningen, räddningstjänstlagstiftningen, alkohollagstiftningen, miljö- och arbetsmiljölagstiftningen (gemensamt benämnt politirätt) har regelverk som ibland kolliderar.

 

Det är med andra ord inte alltid så lätt att som enskild arrangör ha en god överblick över all reglering. SWESAB har stor kunskap om de olika tillstånd som krävs och vi har stor erfarenhet av hur olika myndigheter resonerar och agerar samt att vi framförallt har överblick över de olika regleringarna.

 

Företaget kan hjälpa till med ansökningar för olika evenemang och vi kan också hjälpa er vid tillsynsärenden/myndighetskontroll såväl under jourtid som under kontorstid. Vi kan antingen ge råd inför ansökan eller sköta hela ansökan som ombud för er.

 

I företaget har vi bl.a. jurister, en brandförman/styrkeledare och en utredare vilka är experter på offentlig rätt och som snabbt kan ge er den hjälp som behövs.

 

Då företaget har spetskompetenser inom det offentligrättsliga området kan vi även tillhandahålla utbildning i de speciella regler som gäller för er verksamhet – Se under fliken utbildning och ”Ordnings- och säkerhetsjuridik”.

Läs gärna mer här

Information om tillstånd