ORDNINGSVAKTER 

Vi tillhandahåller ordningsvakter för alla typer av arrangemang.

SWESAB tillhandahåller ordningsvakter för alla typer av evenemang av olika storlek, vi löser alltifrån två ordningsvakter till en fest, till ett stort antal vakter på ett idrottsevenemang klassat som högrisk.

 

Samtliga ordningsvakter är utbildade och förordnade av polisen, samt har mångårig erfarenhet av allt från krogjobb till stora sportarrangemang.

När behövs ordningsvakter?

Ordningsvakter är uniformerad och förordnad personal som har till uppgift att medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen. De får bara tjänstgöra vid vissa i lagstiftningen uppräknade situationer (Ordningslagen, Lag om ordningsvakter) och får exempelvis inte arbeta vid mindre privata tillställningar. Ordningsvakter har vissa, om än begränsade, polisiära befogenheter och det är ofta ett krav från tillståndsmyndigheter att ordningsvakter ska anlitas.

Läs gärna mer här

Ordningslagen

Lagen om ordningsvakter