UTBILDNING 

Skräddarsydda utbildningspaket genom stor erfarenhet


Kunskap om sjukvård, brandskydd och säkerhet är en viktig del av arbetet som funktionär, publikvärd eller arrangör av evenemang. Med vår erfarenhet kan vi ta fram ett skräddarsytt utbildningspaket där vi ser till att er egen personal får de kunskaper som krävs för att garantera att ert evenemang kan genomföras på ett säkert sätt.


Vaktchefsutbildning del I och II


Publikvärdsutbildning – idrott

Ger verktyg för att leda det operativa säkerhetsarbetet på restauranger, tillställningar och sammankomster.


Innefattar juridik, etik, psykologi, sociologi och ekonomi


Målgrupp: Ordningsvakter som behöver kunskaper för att kunna fungera som arbetsledare.


Publikvärd – Grundkurs
Publikvärd – Brand
Publikvärd – Sjukvård
Publikvärd – Visitation

Ger deltagaren möjligheter att verka som publikvärd enligt de normer som respektive specialförbund ställer upp.


Innefattar juridik, etik, brand, sjukvård och idrottsspecifika regler


Målgrupp: Personersom ska verka som publikvärdar inom idrotten
Säkerhetsledning - Arena/Idrott


Säkerhetsledning - Evenemang

Ger kunskaper om vilka krav som ställs på arrangören av ett idrottsevenemang samt hur ett ett evenemang genomförs strategiskt, operativt och taktiskt.


Innehåller juridik, etik, idrottsspecifika regler samt sociologi och psykologi


Målgrupp: Personer som ska verka som säkerhetsansvariga inom idrott


Ger kunskaper om vilka krav som ställs på arrangören av ett större evenemang samt hur det strategiska, taktiska och operativa genomförandet av ett dylikt evenemang går till.


Innehåller juridik, etik, sociologi och psykologi


Målgrupp: Personer som ska ansvara för att genomföra ett evenemang ur säkerhetssynpunkt.
Ordnings- och säkerhetsjuridik


Konflikthantering

Ger grundliga kunskaper om ordningslagen, lagen om skydd mot olyckor m.fl. politi och näringsrättsliga regleringar. Utmärkt för utbildning av säkerhetspersonal men även för arrangören/tillståndshavaren.

Innehållet varierar med hänsyn till deltagarnas verksamhetsområde.


Ger kunskaper om hur konflikter förebyggs och hanteras.
 


Ansvariga för Utbildningar


Micael Johansson

Operativ chef

För offert eller förfrågningar

micael.johansson@swesab.se

033-23 77 77


Hans Ädel

Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulans

För offert eller förfrågningar

hans.adel@swesab.se

0705-426589