SJUKVÅRD 

SWESAB Rescue – ambulansberedskap vid event


SWESAB Rescue tillhandahåller såväl sjukvård och brandskyddsverksamhet som utbildning och analys inom dessa områdenSWESAB Rescue levererar ambulanssjukvård vid olika sorters event, tävlingar, sportarrangemang, filminspelningar, beredskap på företagevenemang m.m.


Företaget är registrerat och godkänt hos Socialstyrelsen för att bedriva ambulanssjukvård. SWESAB Rescue har en läkare anställd vilket gör att delegeringskraven som ställs av många idrottsförbund är uppfyllda samt att vi kan erbjuda en fullt utrustad akutambulans på plats.

 

Personalen som arbetar hos SWESAB Rescue har god erfarenhet av prehospital akutsjukvård, majoriteten är sjuksköterskor med olika specialistutbildningar.


Ansvariga för Ambulansberedskap


Johan Gustavsson

Instruktör HLR och D-HLR

För offert eller förfrågningar

johan.gustavsson@swesab.se

0709-323296